สั่งตลท.-กลต.รับสตาร์ทอัพระดมทุน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1400 37.8371 43.9527 32.9260 4.3313 7.8738 24.9111 21,400.00 1,309.88 1,309.88 34.8600 39.2850 47.2375 34.7180 4.5725 8.7700 25.7183 21,500.00 1,310.04 1,310.04 21,012.00 21,500.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 1 ก.ย. 2559 32.16 24.78 25.05 22.54 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.