รับได้ญี่ปุ่นโมเดล

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเสนอการหา เสียงเลือกตั้งแบบญี่ปุ่นโมเดลของนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่าง รัฐธรรมนูญ ว่า รับได้หมดทุกรูปแบบทั้งการ เลือกตั้งแบบสหรัฐอเมริกา เยอรมนี หรือญี่ปุ่น แต่สิ่งส�าคัญคือต้องดูบริบทการเมืองของ ประเทศไทยด้วยเพราะระบบประชาธิปไตย ของไทยต่างกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเราจะเอารูป แบบการหาเสียงแบบญี่ปุ่นมาจะต้องปรับแก้ ระบบอีกหลายอย่างให้สอดคล้อง เห็นว่า การ หาเสียงเลือกตั้งแบบญี่ปุ่นที่จะให้งดเวที ปราศรัย นักการเมืองหน้าใหม่จะเสียเปรียบ นักการเมืองหน้าเก่าจะไม่มีปัญหา ถ้าเรารณรงค์ หาเสียงไม่ได้ แต่จะใช้วิธีให้คณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.) ส่งรูปและประวัติผู้สมัครไป ตามครัวเรือนต่าง ๆ คนในพื้นที่จะคุ้นหน้าคุ้น ตานักการเมืองเก่าอยู่แล้ว แต่นักการเมืองที่ เข้ามาใหม่ใครจะรู้จัก ถามว่าแบบนี้ประชาชน จะเลือกหรือไม่อยากให้ลองคิดดู ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงต้องมีเวทีปราศรัยเพื่อเป็น พื้นที่ให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ ได้แนะนาตัว� ประวัติ วิสัยทัศน์การท�างาน และไม่มีเวที ปราศรัยประชาชนจะตรวจสอบได้ล า� บาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.