ſ พท.ติงเหมาะกับไทยหรือไม่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส. นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงข้อเสนอของ นายไพบูลย์ ที่ให้จ า�กัดการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ให้แจกได้เพียงแผ่นพับหรือจัดเวทีหนึ่ง ให้มาดีเบตกันแบบที่ญี่ปุ่นว่า แต่ละวิธีคง เหมาะสมกับพื้นที่แตกต่างกันไป อยากถามว่า วิธีการของนายไพบูลย์นั้นเหมาะกับประเทศ ไทยหรือไม่ หากใช้วิธีการนี้ ประชาชนจะ สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มากพอหรือไม่นอกจากนี้ ประชาชนจะนั่งดู โทรทัศน์หรือดูการดีเบตพร้อมกันทั้งหมดหรือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.