ฝากขังครูแขกวืดประกัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.ย. ตา�รวจสน.มีนบุรี ได้นา�ตัว นางอัมพร ใจ ก้อน หรือครูแขก อายุ 56 ปี ไปฝากขังที่ศาล จังหวัดมีนบุรีโดยมี น.ส.เบญจรัตน์ มีเทียน มาถูกจับในคดีที่ตนไม่รู้เรื่อง หากมีหลักฐานที่ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางภาคใต้จริงก็ต้องว่า ไปตามความผิดในรูปของคดี แต่หากไม่จริงก็ ต้องทา�การฟ้องกลับ อย่างไรก็ตามทนายความ ต้องผิดหวัง ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครู แขกแ เพราะเกรงว่าจะหลบหนี. เสียหายลงบันทึกประจ �าวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดัง กล่าว พร้อมประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อด า�เนินการตามกฎหมายต่อไป. พิพากษาลงโทษจ �าเลยทั้งสองมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์จ า�เลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.