อุทธรณ์ยืนคุกน า้�หวาน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 10.40 น.วันที่ 1 ก.ย. ที่ห้อง พิจารณา805 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่าน ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขด �า อ. 3648/56 ที่น.ส.ปณิตา ธรรมวัฒนะ หรือหนิง อายุ 38 ปีนักแสดง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.วรพรรณ พันธ์ุคงชื่น หรือ ไฮโซน้า�หวานและนางอา�ไพ พรรณ พันธ์ุคงชื่น มารดา เป็นจา�เลยที่ 1-2 ใน ความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการ โฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จา�คุกจา�เลยคนละ2 ปี ปรับคนละ100,000 บาท ทางนา�สืบของจา�เลย เป็นประโยชน์เห็นควรลดโทษให้ 1 ใน 4 เหลือ จา�คุกคนละ1 ปี6 เดือน ปรับคนละ75,000 บาท แต่ทั้งสองไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้รอการ ลงโทษเป็นเวลา 2 ปี และให้ลงโฆษณาค�า พิพากษาในหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ 2 วัน จา�เลย ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตรวจส �า นวนประชุม ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.