ผวาผู้รับเหมามักง่าย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. นายบุญทิพย์ คุ้ม ทรัพย์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าว ว่ามีผู้รับเหมาถมที่ได้รับ ว่าจ้างจากเจ้าของที่ดินให้นา�ดินมาถมบนเนื้อที่ 100 ตารางวา เพื่อจะปลูกบ้านพักอาศัย โดย น�ารถบรรทุกขนาดใหญ่ใส่ดินลูกรังและหิน ก้อนใหญ่มาถม โดยใช้รถแบ๊กโฮบดอัดและ เกลี่ยหินลูกรังลงไปในคลองสรรพสามิต เพื่อ ทา�เป็นพื้นดินงอก ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับ บ้านของตนทา�ให้เวลานา้�ในคลองลดลง ได้ดึง ต้นจากที่อยู่ริมคลองและบ้านพักอาศัยรวม 5 หลังที่อยู่ใกล้กัน ทรุดเคลื่อนตัวเกรงว่าช่วงน้า� ลดจะท �าให้บ้านทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน สไลด์ลงไปอยู่ในคลอง จึงขอวอนผ่านสื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.