ต้นเหตุรถติด

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ถนนราชดา�เนินกลางเป็นจุดหนึ่งที่ร้องเรียนกัน มากเรื่องรถติด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น เนื่องจากรถของผู้ปกครองนักเรียน สตรีวิทยา ที่มักมา จอดรอรับบุตรหลาน เป็นแนวยาว กินพื้นที่ถนน 3-4 เลน จนแทบจะไม่เหลือช่องทางให้รถสัญจร เลยฝาก ตา�รวจจราจร สน.ชนะสงคราม ช่วยจัดระเบียบหน่อย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.