เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายประยงค์ จันทเต็ง นายพินิจ เจริญเร็ว นายสมชาย ชมพูน้อย

พ่อเมืองอ่างทอง เกี่ยวก้อย นายก เหล่ากาชาดจังหวัด น �าทีมส่วนราชการ และชาวบ้าน ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ภายในจังหวัด ที่อุทยานสวรรค์หนอง เจ็ดเส้น อ.ป่าโมก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้เป็นปอดแห่งใหม่ใน จังหวัดอ่างทอง.......• ปิดท้ายข่าวสังคม วันนี้ ประธาน หอการค้าจังหวัดนครปฐม ประสานความ ร่วมมือกับจังหวัดนครปฐม และเกษตรกร ผู้ปลูกส้มโอจังหวัดนครปฐม จัดงานวัน

นางณิทฐา แสวงทอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.