น้า�เหนือ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

มีนา้�น้อย จวก “รัฐบาลชุดก่อน” ปล่อยน า้�หมด เขื่อน สร้างปัญหา เตรียมคุยกระทรวงทรัพย์ฯใช้ ม.44 เดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่หวั่นเอ็นจี โอ โจมตีเสือไม่มีที่อยู่ ชี้เกษตรกร สา�คญักว่า น้�าเหนือไหลลงภาคกลาง ชัยนาท สุพรรณฯ อ่างทอง อยุธยา ได้รับผลกระทบน า้�ท่วมแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.