“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ไม่เกิน 7 คน มีปริมาณ ล้านคันเช่นกัน รถปิกอัพ เกือบ จา�นวน 2 แสนคัน มีเพียง 5,400 กิโลเมตร สามารถรับรถได้แค่ 1.2 ล้านคัน กว่า 32,000 กิโลเมตร หรือ ต้องสร้าง เพิ่มอีก 27,000 กิโลเมตร จึงจะพอกับปริมาณ

ส่วนใหญ่เป็น 2.8 ล้านคัน 1.1 ล้านคัน ต้องมี เช่น เช่น เช่น เช่น สาเหตุหลัก 2.8 ปัญหาที่แท้จริงคือ กระท า�เหมือนไฟไหม้ฟาง มีมากถึง 7.2 ไฟตามสี่แยก เจ้าหน้าที่ต �ารวจจราจร เคยมีคา�กล่าวเล่น ๆ ว่า

ซา้�ไป

ก็จะไม่ติดอันดับหนึ่งได้อย่างไร ในเมื่อ ประชากรในกรุงเทพฯ มีราว 6 ล้านคน และตัวเลขของ รถบนท้องถนน ล้านคัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ขนาดพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ถนนในกรุงเทพฯ ความยาวถนน ถนนในกรุงเทพฯ ของรถทั้งหมด ว่ากันว่า ของรถติดมีอยู่มาก รถเมล์จอดรถส่งผู้โดยสารขวางเลน ไฟแดง รถแท็กซี่ รถตู้ จอดรถรอผู้โดยสารไม่เป็นที่เป็นทาง ปาด หน้ารถคันอื่นเพื่อรับผู้โดยสาร ไม่เปิดไฟเลี้ยวขณะแซงหรือเลี้ยว เช่น มีการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด ไม่เคารพในกฎเกณฑ์ข้อ บังคับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.