Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

มร.พอล โรบิลเลียด เอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจำาประเทศไทย เป็นประธานเปิด สัมมนาขีดความสามารถสำาหรับผู้หญิงในวงการ กีฬาไทย พร้อมกับสรุปความร่วมมือในโครงการ พิเศษ เปิดคอร์สพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ตามนโยบายของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (เอฟไอจี) ระหว่าง สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับ สมาคมกีฬา ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ที่ห้องประชุม 211 สนามราชมังคลากีฬา หัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.

มร.พอล กล่าวว่า ออสเตรเลีย ได้เปิด คอร์สอบรมให้กับผู้ฝึกสอนระหว่างวันที่ 29 ส.ค.3 ก.ย.59 และเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องจึงส่งผู้ฝึกสอนระดับอาชีพมาถ่ายทอด การฝึกซ้อมให้กับผู้ฝึกสอนยิมนาสติกของไทยอีก 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.-22 ต.ค. โดย ออสเตรเลีย จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งโค้ช มาสอนให้กับผู้ฝึกสอนของไทยทั้งหมด. สถาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.