‘ข้าวเกรียบปากหม้อ’ เมนูเวียดนามยังขายดี

Daily News Thailand - - ช่องทางท า�กิน-เรื่องเล่าจากต่างแดน -

น ลมา

ใจดี ควรมงคลเลิศ เจ้าของร้าน ปากหม้อนครพนม จ.นครพนม ม กล่าวว่า ท า�ข้าวเกรียบปากหม้อญวนมานานกว่า 10 ปี โดยสูตรข้าว ว เกรียบปากหม้อญวนที่ท�านี้เป็นสูตรดั้งเดิมแบบเวียดนามแท้ ๆ ซึ่งตน ไปเรียนมา และนา�มาปรับสูตรให้เข้ากับรสปากของคนไทย แต่ไม่ทิ้งกลิ่น อายแบบเวียดนามแบบดั้งเดิมไว้

“ที่ จ.นครพนม มีคนท า�ข้าวเกรียบปากหม้อญวนขายมากมาย ย อาจเพราะมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ แต่สา�หรับตนจะท า�ข้าวเกรียบปากหม้อ ญวนขายแขกที่มาพักในรีสอร์ทเท่านั้น ไม่มีหน้าร้าน อย่างไรก็ตาม การขาย ข้าวเกรียบปากหม้อญวนนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้ เพราะทุกวันนี้มีคนนิยม รับประทานมากจริง ๆ” ธ

ธ อุปกรณ์ในการทา� ข้าวเกรียบปากหม้อญวน หลัก ๆ มี เตาแก๊ส, ชุดหม้อส�าหรับท�าปากหม้อ ประกอบไปด้วย หม้อต้มน้า�, ผ้าขาวบาง และฝาปิด, หม้ออะลูมิเนียมสา�หรับ้ ิ ี � ั ใส่แป้ง, ไม้พาย, อ่างผสม, ถังน้า�พลาสติก, กระทะ, หม้อสเตนเลสสา�หรับเคี่ยว น้า�จมิ้, ถาดสเตนเลส และอุปกรณ์ในครัวเบ็ดเตล็ด

องค์ประกอบของข้าวเกรียบปากหม้อญวน แบ่งเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ตัวแป้ง , ตัวไส้ และ น้า�จมิ้

ตัวแป้ง วัตถุดิบที่ใช้ในการทา� ตัวแป้ง มี แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วย, แป้งมัน 4 ช้อนโต๊ะ, แป้งท้าวยายม่อม 4 ช้อนโต๊ะ และน้า�เปล่าอีก 2 ถ้วย วิธีทา� ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในอ่างผสม ตามด้วยแป้งมัน, แป้งท้าวยายม่อม ผสม ให้เข้ากัน ค่อย ๆ เติมน้า�ใส่ นวดให้เข้ากัน เสร็จแล้ว พักไว้

ตัวไส้ วัตถุดิบที่ใช้ในการทา� ตัวไส้ มี หมูสับ 2 ถ้วย, ต้นหอม (แบ่งส่วน หัวหอมซอย และใบหัวหอมซอย) 1 ถ้วย ,เกลือ 1 ช้อนชา, ผงปรุงรสรสหมู ปริมาณเล็กน้อย และพริกไทยป่น 1 ช้อนชา

วิธีทา� ตั้งกระทะ ใช้ไฟร้อนปานกลาง ใส่น้า�มนัเล็กน้อย ผัดหมูสับกับ ส่วนหัวต้นหอมซอยให้สุก จากนั้นใส่ส่วนใบต้นหอมซอย ปรุงรสด้วยผงปรุงรส รสหมู,รสห เกลือ และพริกไทยป่น ผัดให้เข้ากัน แล้วตักใส่ภาชนะ พักไว้

น้า�จมิ้ วัตถุดิบที่ใช้ในการทา� น้า�จมิ้ มี น้า�ตาลทรายแดง 5 กก., เกลือ ป่น 500 กรัม, น้า�สม้สายชูปริมาณตามใจชอบ และพริกขี้หนูบด ปริมาณ ตามใจชอบตามใ

วิธีทา� ตั้งหม้ออะลูมิเนียม ใช้ไฟร้อนปานกลาง ใส่น้า�สม้สายชู, น้า�ตาล ทรายแดง,ทรา เกลือป่น เคี่ยวให้เข้ากัน จากนั้นใส่พริกขี้หนูบด เสร็จแล้วเคี่ยวให้ เข้ากันนานกว่าเข้าก 2 ชั่วโมงขึ้นไป วิธีทา� ข้าวเกรียบปากหม้อญวน ข้าวเกรียบปากหม้อญวน มี 2 ชนิด คือ แบบธรรมดา และแบบ ใส่ไข่ใส่ ไ

ข้าวเกรียบปากหม้อญวนแบบธรรมดา ธ ตั้งหม้อสา�หรับทา�ข้าวเกรียบปากหม้อซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ปากหม้อกว้างราวป 12 นิ้ว ภายในใส่น้า�ประมาณครึ่งหม้อ ขึงปากหม้อด้วย ผ้าขาวบางให้ตึงแล้วรัดด้วยเชือกให้แน่น ต้มน้า�ให้สุกโดยใช้ ไฟร้อนปานกลาง เมื่อน้า�ภายในหม้อสุก ตักแป้งข้าวเกรียบ ประมาณ 1 ทัพพีลงบนปากหม้อ และละเลงตัวแป้งให้ทั่ว ผ้าขาวบาง จากนั้น ใส่ไส้ลงไปพอประมาณ ปิดฝาหม้อสัก ครู่เพื่อรอให้แป้งสุก

เมื่อแป้งสุกใช้ไม้พายตักแป้ง และปิดไส้ให้มิด ภาชนะที่เตรียมไว้ภ โรยหน้าด้วยหอมแดงซอยทอด พร้อมน้า�จมิ้พ ธ ธ หากเป็น ข้าวเกรียบปากหม้อญวนแบบใส่ไข่ หลัง จ จากที่ละเลงแป้ง ให้ตอกไข่ไก่ 1 ฟอง และละเลงไข่ให้ทั่ว แ แป้ง ขั้นตอนหลังจากนั้น ทา�เหมือนกับทา�ข้าวเกรียบปาก ห หม้อแบบธรรมดาทุกอย่าง หรือหากจะเป็น ปากหม้อไข่ ด ดาว หลังจากที่ตอกไข่ไก่ลงไปแล้ว ไม่ต้องละเลงไข่อีก ข้าวเกรียบปากหม้อญวนแบบธรรมดา จา�นวน 4 ชิ้น ขายในราคา 50 บาท ส่วนข้าวเกรียบปากหม้อญวนแบบใส่ไข่ จา�นวน 3 ชิ้น ขายใน ราคา 50 บาท ตักใส่ เสิร์ฟ ธ ใครสนใจ “ข้าวเกรียบปากหม้อญวน” ต้องการติดต่อ ใจดี เจ้าของ กรณีศึกษา “ช่องทางทา�กนิ” รายนี้ ติดต่อได้ที่ 53 หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม และที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-3416-0338 สา�หรับข้าวเกรียบ ปากหม้อญวนนี้ ยังเป็นที่นิยมในวงกว้าง หากผู้สนใจได้ฝึกฝนมาก ๆ จะทา�ได้ ชา�นาญ สามารถเป็น “ช่องทางทา�กนิ” ได้อีกช่องทางหนึ่ง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.