วิสัยทัศน์ผู้นำา‘อีซูซุ’ โทชิอากิ มาเอคาวะ

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ในส่วนของผู้แทนจำาหน่าย (ดีลเลอร์) ทั่วประเทศจำานวน 100 แห่ง 300 โชว์รูม รวม 55 ตระกูลนั้นส่วนตัวจำาได้ทุกคนรวมไป นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกของได้ มากตามที่ต้องการ เพราะงานของป๊อปปี้ไม่ เฉพาะในเรื่องของการแสดงที่ต้องมีเสื้อผ้า หน้า ผม รองเท้าเท่านั้น แต่ยังต้องมีชุดที่ใช้ในการ ออกกำาลังกายด้วย ยกตัวอย่างรองเท้ามีอยู่ใน รถไม่น้อยกว่า 5 คู่ กระเป๋า เป็นต้น ส่วนพื้นที่ จัดเก็บยังมีเหลือ ๆ การที่เลือกรถสีขาว แม้ว่าจะดูแลรักษายากอยู่ สักหน่อย แต่สีขาวของเอ็มจีเป็นสีที่พิเศษคือสี ขาวอาร์กติคไวท์ โดยออกโทนเหลืองดูซีดช้า กว่าสีขาวโทนอื่น ๆ นอกนั้นป๊อบปี้ยังขยัน ทำาความสะอาด มีโอกาสก็เข้าคาร์แคร์ ส่วน การดูแลรักษาก็เข้าศูนย์บริการตามระยะที่ กำาหนดไว้

ด้านทะเบียนรถนั้นป๊อบปี้เลือกใช้เลขที่ อยากได้ คือเลข 9 และเลข 1 เพราะเมื่อรวมกันอยู่ในทะเบียนได้ กลายเป็นเลขมงคล ตอนนี้อยู่ ระหว่างการรอป้ายทะเบียนอยู่ “เป็นคนไม่หวงรถและให้ นิยามว่ารถ คือบ้าน เราจะทำา กิจกรรมในรถ เช่น แต่งหน้า แต่ง ตัว ในกรณีที่เร่งด่วนก็สามารถ ทานอาหารบนรถได้ อาจจะ เลอะเทอะบ้างแต่ก็ทำาความสะอาด ได้ เวลาเหนื่อยล้าจากการทำางาน มาก ๆ ก็นอนหลับบนรถ ร้อง เพลง คุยโทรศัพท์กับคุณแม่ก็ ตอนที่อยู่บนรถ จึงไม่แตก ต่างว่ารถก็คือบ้าน หลังที่ 2” สำ า ห รั บ รถอีกคันที่อยาก ได้เป็น เจ้า ข อ ง คือ ฮัมเมอร์ ที่ หน้าตาดุดันคันใหญ่ ลุยได้ทุก สภาวะแม้ว่าจะแตกต่างจากรถ คันที่มีอยู่ปัจจุบันก็เชื่อว่าจะขับ ได้ เพราะส่วนตัวแล้วบางขณะ เป็นผู้หญิง 2 บุคลิก เรียบร้อยก็ได้ ลุย ๆ ก็ ชอบ ส่วนรถในฝันที่อยากได้ คือ รถซูเปอร์คาร์ อย่างแลมโบกินี ที่เคยเห็นในภาพยนตร์มาตั้งแต่ เด็ก หากได้มาขับคงเท่น่าดู.

“การเริ่มต้นทำางานที่นี่ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นข้อดี วันนี้ผมได้กลับมาอยู่ในตำาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการ ทำางาน เพราะมีความคุ้นเคยกับพนักงานที่ เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้ว แม้จะมี ตำาแหน่งประธานแต่พนักงานสามารถที่จะ เข้าพบได้ตลอดเวลา หากมีเรื่องต้องการขอ คำาปรึกษาหรือนำาเสนอ ก็พร้อมจะรับฟังตลอด ถ้าว่างหรือไม่มีแขกเข้าพบได้โดยที่ไม่นัด หมายล่วงหน้า”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.