หวดฝันให้ถึงดวงดาว เม- เอรียา จุฑานุกาล

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร Gen ละคร - นภาพร พานิชชาติ napapornpุdailynews.co.th

จำาได้ว่าเคยสัมภาษณ์เด็กหญิงฝาแฝดคู่หนึ่ง เมื่อหลายปีก่อน แม้การพูดคุยหรือความคิดในขณะนั้น จะยังเด็กเหลือเกิน แต่น้ำาเสียงและแววตาที่มุ่งมั่นที่อยากจะเป็น “นัก กอล์ฟ” ยังฉายชัดจนถึงปัจจุบัน มีเพียงความมั่นใจและฝีมือเท่านั้นที่พัฒนา ขึ้นมาก จนตอนนี้เธอก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลก

“เม-เอรียา จุฑานุกาล” เยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่น ศรัทธาใน ความฝันของตนเอง และพยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ฝันเป็นจริง เพราะเธอ คือนักกอล์ฟหญิงไทยคนแรกที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงในแอล พีจีเอ ทัวร์ ซึ่งถือเป็นแมตช์การแข่งขันระดับโลก และยังประสบความสำาเร็จ สูงสุด ด้วยการคว้าไปแล้วถึง 5 แชมป์ในปีนี้ โลกได้จารึกชื่อของเธอในฐานะ นักกอล์ฟมือวางอันดับ 2 ของโลก ด้วยวัยเพียง 20 ปี

“เมเริ่มเล่นกอล์ฟเร็วมากค่ะ ที่จำาได้ก็คือตั้งแต่ 5 ขวบครึ่ง พอ 7-8 ขวบเราก็เริ่มแข่งแล้ว อายุ 17 ก็เทิร์นโปร เป็นความสนุกเพราะเรามีเป้า หมายชัดเจนว่าอยากเป็นอะไร” เมเล่าถึงการตามความฝันบนผืนหญ้าของ เธอ คงเพราะมองเห็นความฝันของตัวเองชัดเจน เด็กหญิงเมจึงเริ่มต้น ขับเคี่ยวความฝันอย่างมุมานะมาตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยแรงผลักดันสำาคัญจาก ครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะ คุณพ่อสมบูรณ์ และ คุณแม่นฤมล จุฑา นุกาล ที่ลงทุนทุบหม้อข้าวของครอบครัว ขายรถขายบ้านขายกิจการขาย ที่ดิน ขาย! เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อนำามาเป็นทุนผลักดันให้เด็กหญิงเมและ พี่สาว เด็กหญิงโม-โมรียา จุฑานุกาล ก้าวไปถึงฝั่งฝัน แต่นั่นไม่ใช่สูตร สำาเร็จ เพราะปัจจัยที่สำาคัญคือ “การผลักดันตัวเองด้วยตัวเอง”

“ตอนเรียน ตื่นเช้าเมต้องไปวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมง วิ่งเสร็จก็เปลี่ยน ชุดนักเรียนในรถ กินข้าวในรถไปโรงเรียน เรียนที่โรงเรียนครึ่งวันเพราะ โรงเรียนสนับสนุนค่ะ เสร็จแล้วตอนเที่ยงก็ไปซ้อมกอล์ฟต่อ ซ้อมเสร็จ 5-6 โมงเย็นก็จะไปว่ายน้ำากับทีมโรงเรียน ว่ายวันละ 5-6 กิโลฯ กว่าจะเสร็จก็ 2 ทุ่มกว่า กินข้าวในรถแล้วก็กลับบ้าน เป็นอย่างนี้ทุกวัน คือพยายามทำาทุก อย่างให้ตัวเองเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้น”

แม้นาฬิกาชีวิตแต่ละวันจะเหนื่อย แต่เมก็ยอมรับว่ามีความสุข เพราะ มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากเทิร์นโปร เข้าแอลพีจีเอไปเล่นกับโปรระดับโลก จึงทำาทุกอย่าง ฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ แม้ชีวิตวัยเด็กจะไม่ได้ไปเที่ยว เล่น มีกิจกรรมสนุก ๆ เหมือนเพื่อน ๆ แต่เธอก็ย้ำากับตัวเองว่า “ไม่ได้รู้สึก ว่าตัวเองขาดอะไร เพราะไม่เคยมีชีวิตวัยเด็ก”

จนถึง ณ วันนี้ จากเด็กสาวตัวน้อย โปรเมในวัย 20 ปี กลายเป็น นักกอล์ฟขวัญใจชาวไทยที่รั้งตำาแหน่งมือวางอันดับ 2 ของโลก ซึ่งเธอต้อง ใช้เวลาถึง 15 ปี ในการเคี่ยวกรำาตัวเอง รวมทั้งเอาชนะอุปสรรคและความ ผิดหวังซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ทั้งเหตุการณ์ล้มในสนาม ไหล่หลุด จนต้องหยุดแข่งไปเกือบปีเพื่อผ่าตัดและรักษาตัว อันดับโลกจาก 15 ลงไป ร้อยกว่า ก็ไม่คิดมากเพราะเชื่อว่ามีขึ้นก็มีลง หรือแม้แต่ตอนที่พลาดแชมป์ เมเจอร์รายการแรกในชีวิตในรายการ ANA Inspirations 2016 เมื่อเดือน มีนาคม 2559 เมก็ผ่านพ้นความผิดหวังมาได้ด้วยคมคิดที่น่าสนใจ

“ไม่ได้ผิดหวังมากค่ะ เพราะเมมองสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น มันเป็น เมเจอร์แมตช์แรกของปี แล้วเราจบท็อป 5 ได้ จริงอยู่เรามีสิทธิจะได้แชมป์ แต่ถ้าเรามัวแต่บ่นตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำา สิ่งนี้เราทำาทำาไม มันก็ไม่ได้อะไร ขึ้นมา แต่พอเรามองสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น เราจะเริ่มรู้จักชมตัวเองมากขึ้น และ เป็นกำาลังใจให้ตัวเองได้”

เมมีความคิดค่อนข้างโตกว่าอายุ และระบบความคิดนี่เอง ที่เมบอก ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ “การตีกอล์ฟให้ประสบความ สำาเร็จ ทุกอย่างสำาคัญหมดค่ะ ตั้งแต่การทีออฟ การพัต แต่สิ่งที่เมคิด ว่าเป็นปัจจัยที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จได้ก็คือ เรื่องความคิด คนเรา สามารถพูดอะไรดี ๆ กับคนอื่นได้ตลอดเวลา แต่เราแทบจะไม่เคยชมตัว เองเลย ทั้ง ๆ ที่การชมตัวเองเป็นการสร้างความรู้สึกดี ๆ ให้กับตัวเอง”

สำาหรับความฝันของเมในวันนี้ก็คือ รักษาระดับการเล่นแบบนี้เอาไว้ และเล่นกอล์ฟให้มีความสุขเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดี สิ่งที่ทำามาตลอดก็คือ โฟกัสว่าทำาอย่างไรให้เราเล่นกอล์ฟให้มีความสุขที่สุด ทำาให้ดีที่สุดในสนาม ั ใ ่ ไ ่ ่ ็ ่ ้ ถ้าเราทำาหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้ว ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ ย่างไรก็จะไม่ เสียใจเลย

“กอล์ฟคืออาชีพของเมค่ะ คิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้ทำาในได้ทำาใน สิ่งที่เมรัก และที่สำาคัญกว่านั้นคือ สิ่งที่เมรักสามารถเลี้ยงดู ลี้ยงดู คนรอบข้างที่เมรักได้ด้วย”

15 ปีที่ผ่านมา เมเงื้อวงสวิงแล้วหวดความฝันของตัว งตัว เองพุ่งไกลไปจากจุดเริ่มต้นมาก และเป็นตัวอย่างของเยาวชน ชน ไทยที่มุ่งมั่นทำาตามความฝัน แม้ต้องสละช่วงวัยแห่งการเล่น น สนุก แต่ผลตอบรับที่ได้กลับมาคือความสำาเร็จ และเป็น ความภูมิใจของครอบครัว รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน

และในขณะที่เมกำาลังมุ่งมั่นจะคว้าดาวดวงต่อไป เธอก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ เยาวชนในเมืองไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทำามาโดยตลอด ด้วยการ าร จัดกอล์ฟคลินิกให้กับเด็ก ๆ ที่มีใจรักในกีฬากอล์ฟ ร่วมกับทางเอสซีจีและ ทางเอสซีจีและ คอตโต้ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเธอ และพี่สาว โม-โมรียา ยา ตั้งแต่ก้าว แรกในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพมากว่า 4 ปีแล้ว

“รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ใจให้น้อง ๆ ได้ น้องมองเราเป็นไอดอล เราก็อยากทำาตัวดี ๆ เป็นแบบอย่าง นแบบอย่าง ส่วนในอนาคตก็มีแผนกับพี่สาวว่าจะเปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟ อล์ฟ เพราะ อยากพัฒนาเยาวชนนักกอล์ฟของประเทศให้ดีขึ้น”

นี่คือเส้นทางแห่งความสำาเร็จของ เม-เอรียา จุฑานุกาล ฑานุกาล ที่ไม่ ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่โรยด้วยความสุขที่ได้เป็นความภาคภูมิใจของภาคภูมิใจของ คนไทยทุกคน. คอนกรีต 19.35 น. ข่าวภาคคำ่า 20.15 น. ข้ามาคน เดียว 22.30 น. ที่นี่หมอชิต

แกรนด์-กรณ์ภัสสร ด้วยเศียร เกล้า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.