สหพัฒน์รกขายของผ่านต้ เริ่ม‘มาม่า’ยันเครื่องสำาอาง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 2 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1400 37.9856 44.4394 32.9010 4.3313 7.8413 24.9559 21,450.00 1,313.66 1,313.66 34.8600 39.4338 47.7300 34.6930 4.5725 8.7363 25.7645 21,550.00 1,314.43 1,314.43 21,057.00 21,550.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.