ความช้า

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ถ้าถามมนุษย์ทั่ว ๆ ไปว่า ระหว่าง “ความช้า” กับ “ความเร็ว” จะเลือกอะไร

แน่นอนที่สุด คนส่วนใหญ่ จะเลือก “ความเร็ว” เพราะเชื่อว่า “ความเร็ว” ดีกว่า “ความช้า”

มนุษย์จึง เร่งรีบ ท า�โน่นทา�นี่จนลืม ไปว่าโลกของเรานี้ มีพัฒนาการ มาจาก “ความช้า”

เห็นชัด ๆ คือ กว่าเด็กจะคลอด ออกมาจากครรภ์มารดา จะเริ่มเติบโตจาก เซลล์แล้วไปสู่เลือดเนื้อ กินเวลากว่า 9 เดือน จึงพร้อมลืมตามาดูโลก

พอคลอดออกมา จะต้องอาศัยพ่อ และแม่ช่วยเลี้ยงดู กว่ามนุษย์จะช่วยตัว เองได้ต้อง ใช้เวลากว่า 18 ปี และ กว่าจะ ทา�มาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวได้ อายุปาเข้าไป เกือบ 50 ปี บางคน อายุมากถึง 60 ปี ก็ ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้อยู่ดี

เมื่อเรา ลืมธรรมชาติของ “ความ เราจึง ทา�อะไรเร่งรีบไปหมด

กินอาหาร ก็ยึดเอา ฟาสต์ฟู้ด เป็น สรณะ เร่งทา� เร่งซื้อ เร่งอุ่น เร่งกิน จนมอง ช้า”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.