สอบ5บริษัทให�่ โยงทัวร์ศนย์เหรีย�

ชไทยส�หมื่นล. มีบัสเช่า7พันคัน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เล็งสอบลึก 5 บริษัทใหญ่เอี่ยว “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” สงสัยมีรถให้เช่ารวมกันกว่า 7 พันคัน “กอบกาญจน์” ชี้ นอมินี กินรวบ สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจท่องเที่ยว ไทยมโหฬาร ทำาประเทศสูญรายได้

เสร็จภารกิจยกแรก กทม. รื้อบ้านในป้อม มหากาฬสำาเร็จแล้ว 15 หลัง ที่

เผาวอด...

เพลิงกำาลังลุกไหม้ สถานีจ่ายไฟฟ้า ภายในบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศ ไทย) เลขที่ 101/94, 102 หมู่ 20 ภายในนิคมฯนวนคร ถนนพหล โยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จนท.ดับเพลิงระดมฉีด นำ้านานกว่า 1 ชม.จึงสามารถ ควบคุมเพลิงไว้ได้ (ข่าวหน้า 13)

ตั้งพหุภาคี..

นายพรเทพ บุรณะบูรเดช รองประธานชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ยืนยันในอนาคตชุมชนจะร่วมจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคี เพื่อจัดทำาข้อเสนออยู่ร่วมกับโบราณสถาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.