อดีตที่ดินพังงาผกคอ ‘สน้ออบงทีชามยกู้’คาชีพใจรพร้อ.มงผ่างกุศ�พวซ้ำาฒันะอีก

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตร. จำาลองเหตุ “ธวัชชัย” อดีต จนท.ที่ดิน พังงา ผูกคอตายในห้องขังดีเอสไอ พบพิรุธวิธี ผูกคอ เชื่อหากใช้ถุงเท้า เวลาลงมือนานมาก ไม่น่ารอดสายตาผู้คุม อึ้งวงจร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.