ข้าวจีทูจีนักการเมือง-ราชการ อภิรดียันลงนามเรียกชดใช้

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 5 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1600 37.8683 44.5480 32.7140 4.3350 7.8688 24.9767 21,650.00 1,324.04 1,324.04 34.8800 39.3150 47.8400 34.5050 4.5763 8.7650 25.7858 21,750.00 1,324.24 1,324.24 21,254.00 21,750.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

อภิรดี ตันตร�ภรณ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.