ก้าวเล็กๆ ปฏิรูปตา�รวจ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ว่าไปครับ เมกะโปรเจคท์ปฏิรูปตำารวจที่สปช.เริ่มต้น และสปท.ขะมักเขม้นสานต่อ เป็นตัวตนแค่ไหนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ก็ติดตามกัน อันนั้น หนังยาว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.