“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

รับโล่ ...ชวลิต ยาคล้าย ผอ.กต.เพชรบุรี เข้ารับรางวัลโล่ประกาศ เกียรติคุณระดับภาค ( ภาคกลาง อันดับที่1) โครงการประชารัฐร่วมใจ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จาก บุญส่ง น้อยโสภณ กกต. ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.