‘ไอซีที’ใช้ดิจิตอลดูแลสุขภาพคนไทย

Daily News Thailand - - ไอที-วิทยาการ -

ก.ไอซีที ร่วมมือกับ ก.สาธารณสุข ขับเคลื่อนระบบสุขภาพคนไทยด้วยเทคโน โลยีดิจิตอล หวังสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่ว ถึงเท่าเทียม มั่นใจลงนามในเดือนนี้ คาด แล้วเสร็จเฟสแรกปีหน้า

อย่างไรก็ตามเมื่อคอนเทนต์ดี มา อยู่บนเน็ตเวิร์กมีคุณภาพ จะตอบสนอง พฤติกรรมการเข้าถึงยุคดิจิตอลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.