เรียกทตพาณิชย์ถกส่งออก9ก.ย.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3200 38.0056 44.8400 32.9260 4.3550 7.9063 25.1189 21,750.00 1,326.87 1,326.87 35.0400 39.4550 48.1363 34.7180 4.5975 8.8038 25.9320 21,850.00 1,327.67 1,327.67 21,360.00 21,850.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 6 ก.ย. 2559 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.