‘จยย.บอมบ์’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แฉโจรใต้ ขี่จยย.บอมบ์มาจอดฝั่งตรงข้ามก่อน จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารสะเก็ดระเบิดปลิว ว่อนถูกสองพ่อลูกขณะกาลังจะมาส่งลูกสาว� เรียนหนังสือ เผยจยย.คันก่อเหตุเป็นของชาว บ้านที่ถูกยิงตายคาดฝีมือ “รอมลี เจ๊ะมี” ด้าน ผบ.ฉก.นราธิวาส 31 ส่งกา�ลังล้อมบ้านผู้ต้อง สงสัย คาดให้เป็นที่พักมือป่วน ส่วนยะลาวาง เพลิงเผาเสาสัญญาณมือถือขณะทหารพราน ปัตตานีถูกยิงได้รับบาดเจ็บ “ประวิตร” ยอมรับ การข่าวมีปัญหาระบุก�าลังอยู่ระหว่างการปรับ ปรุง ยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงพร้อมดูแลลั่น หากไม่พร้อมก็เอาตัวเองออกจากต�าแหน่งได้ เลย ขณะ กอ.รมน.ภาค 4 เดือดจวกไร้อุดม การณ์ ท �าเพื่อผลประโยชน์ ด้าน “ยูนิเซฟ” ห่วงไฟใต้รุนแรง จี้ดูแลเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.