การประชุมสุดยอดอาเซียน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และครั้งที่ 29 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากก้าวเข้าสู่ 1 ปีของการ rn ng s on n o ประเด็น เป็นประชาคมอาเซียน REAlIty For A DynAmIC ASEAN CommunIty” การส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคม

ความสมดุลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระหว่างอุตสาหกรรมเดิม กับการพัฒนา อุตสาหกรรมใหม่ การพัฒนาบุคลากรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชน และการเตรียมรับ สังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยที่รักษาสมดุล และเอกภาพของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.