ฮิตไม่เลิก

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ยังคงเป็นเกมฮิตของผู้คนหลายวัยอย่างต่อเนื่อง ยามนี้ ใครไปตามที่สาธารณะก็เห็นแต่คนก้มหน้าก้มตากับมือถือ ที่ สวนหลวง ร.9 ในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เช่นกัน ผู้คนหนาตากว่า ปกติ ยังไงก็อย่าลืมกฎกติกามารยาท ไม่ไปรบกวนซึ่งกันและ กัน ทั้งคนเล่นเกมและคนมาออกกา�ลงักาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.