จิตส ำ�นึกวินัยจรำจร

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนใน ชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เรื่องระบบขนส่งมวลชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.