ท่องเที่ยวจีน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ในไทย เตรียมส่งทีมงานมาหารือกับ “กอบ กาญจน์” หาแนวทางแก้ปัญหา และทำาทัวร์ให้ ดีขึ้น พบคนจีนเที่ยวไทยต่อปีนับล้านคน ขณะ ที่ตำารวจท่องเที่ยวเร่งสืบสวนหาเบาะแสทัวร์ ด้อยคุณภาพ แฉพฤติกรรมทำาธุรกิจบนช่องว่าง บริการในไทย เคยถูกต่างชาติแถบยุโรปทำามา ก่อนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำาคัญแต่ภายหลังถูก กวาดจับจนแทบหมดสิ้น ด้านตำารวจท่องเที่ยว เชียงใหม่บุกตรวจบ้านหรูหลังมีกระทู้ดราม่า จวกเจ้าของบ้านเปิดให้กรุ๊ปทัวร์จีนเช่าเสียงดัง รบกวนเพื่อนบ้าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.