คิดร้าย-พูดเลว

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

ถ้า “พระปกเกล้าโพล” ประชาชนส่วน ใหญ่เชื่อมั่นทหาร 85.8 เปอร์เซ็นต์ เชื่อมั่นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคสช. 84.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ ถูกถามถึง ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการท�างานของคณะ บุคคล/สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ

ผมอาจมีความรู้สึกว่า สถาบันแห่งนี้รับงานมาชเลียร์ ผู้นา� รฐับาล เหมือนอย่าง ที่ “นายจตุพร พรหมพันธ์ุ” ประธานนปช. ตั้งข้อสังเกต แต่พอย้อนไปดูผลโพลทุกสา�นัก ก็รายงานตรงกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ล้วนชื่นชอบผู้น า�รัฐบาล เห็นว่า มี ความเด็ด ขาดกล้าตัดสินใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ขณะที่โพลซึ่งจัดทา�โดย “สถาบันพระปกเกล้า” ให้เหตุผล ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ 5 อันดับแรก คือ การ ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 97.2%, การควบคุมราคา สลากฯ 93.5%, โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 92.9%, การจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพ 92.6% และการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ที่ดิน-ป่าไม้และทะเล 91.4%

แต่ที่ผมรับไม่ได้ และเห็นว่า เป็นความคิดเห็นที่ต า่�ทรามคือ การไปดึง “สถาบัน” เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทา�โพล หลังจากก่อนหน้า นี้ “นายจตุพร” เคยสร้างวีรเวร ไว้เมื่อวันที่10 เมษายน2554 ปราศรัย ในงานครบรอบ 1 ปี เหตุกระชับพื้นที่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ประโยคหนึ่งพูดถึง ’กระสุนพระราชทาน“จนเสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง ไม่ แน่ใจว่า ดีเอสไอเป่าคดีนี้ทิ้งไปแล้วหรือยัง

มิหนา�ซ า้� ความเห็นล่าสุด “ประธานนปช.” ยังสะท้อนให้ เห็นถึงจิตใต้สา�นกึที่ไม่บริสุทธิ์ใจ ดึงสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการ เมือง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโจมตี พวกที่ออกมาปกป้องสถาบัน อยู่เป็นประจ า� ไหนลองมาอ่านประโยคที่ “นายจตุพร” ให้ความ เห็นกันหน่อย จะได้รับรู้พื้นฐานและความคิดของคนคนนี้

“การสร้างความเชื่อจากผลโพลนั้น เป็นปฏิบัติการทาง ทหารที่โหมโฆษณาชวนเชื่อกันอีกแบบหนึ่ง เพื่อได้หยิบยกมา ใช้ในการอธิบาย รวมทั้งสถาบันพระปกเกล้ามาท�าโพลรับใช้ เผด็จการ จึงเป็นการทา�ร้ายตัวเอง ควรเปลี่ยนชื่อองค์กรนี้ใหม่ โดยอย่าใช้พระนามของ ร.7 เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามปณิธาน ของ ร.7 ได้ ก็ไม่สมควรมีองค์กรแบบนี้”

ถามว่า ใช้สมองส่วนไหนคิด หรือต้องให้ชาวบ้านบอกว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ทางานแย่� ท �า งานไม่ดี มีการทุจริตและ คอร์รัปชั่น พวกคุณถึงพอใจ งานนี้ต้องบอกว่า อย่าดูถูกคนไทย คิดว่าจะถูกชี้น า�และบังคับได้ เหมือนช่วงที่คนบางกลุ่ม พยายาม เคลื่อนไหวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในที่สุดก็ถูกคนไทยตบหน้าสั่ง สอนมาแล้ว

จริง ๆ เข้าใจได้ว่า ผลพวงการทา�ประชามติ เลยทา�ให้ “กลุ่ม อา�นาจเก่า” ต้องหาทางตีรวน ต้องหาช่องทางขวางมันทุกเรื่อง ไม่ แยกแยะว่า อะไรเท็จอะไรจริง ถามว่า สถาบันการศึกษาทั้งภาค รัฐและเอกชน จะกล้าบิดเบือนข้อมูล จนทา�ให้องค์กรเกิดความ ไม่น่าเชื่อถือได้หรือ

น่าจะมีโพลสักสถาบัน ช่วยตั้งค�าถามหน่อยเถอะครับ ระหว่าง คนที่ถูกโจมตีว่าสอพลอ ผู้ที่มีอา�นาจ กับ พวกที่ยอม ขายตัวเป็นทาสรับใช้คนโกงชาติโกงแผ่นดิน มีพฤติกรรมทา�ลาย สถาบัน ต้องถามว่า ใครเลวร้ายมากกว่ากัน อยากรู้คา�ตอบจริง ๆ

ลืมไปแล้วหรือว่า ที่บ้านเมืองมาถึงวันนี้ เพราะกระบวน การผลักดัน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ฉบับสุดซอย สมัยแกนน �า พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล โดยมี “นายวรชัย เหมะ” แกนนา�นปช. เป็นผู้ชงเรื่อง ต้องถามว่า บรรดาพวกข้าทาสบริวาร ที่ยังสร้าง บาปกรรมให้ประเทศ เคยสา�นึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้าน เมืองบ้างหรือไม่

คงคิดว่าใช้เงินงบหลวงฟาดหัว นักวิชาการ ปัญญาชน และ สื่อมวลชน จะช่วยท า� ให้พ้นผิด ต้องบอกว่า ขอโทษที่คนไทยรัก ความถูกต้อง ไม่ยอมให้ใครมาจูงจมูกได้ง่าย ๆ ดูอย่าง “นายณัฐ วุฒิ ใสยเกื้อ” แกนนา�นปช. แต่ละวัน ประดิดประดอยค า� พูด คอย ถากถางคนนั้นคนนี้ เคยย้อนไปคิดถึงวันที่สื่อรุมซักถามว่า ความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจา�นา�ข้าวบ้างหรือไม่

สงสัยอยู่ว่า ข่าวอัปมงคลที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนี้ น่าจะ เป็นฝีมือขบวนการเดิม ที่เคยสร้างความชั่วร้ายให้กับบ้านเมืองมา ครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องช่วยกันลากคอ ให้คนเนรคุณชาติเนรคุณแผ่นดิน มาเปิดเผย ให้สังคมได้เห็นหน้า เห็นตาโดยเร็ว .

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.