รมว.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร “ทัวร์ (จีน) ศูนย์เหรียญ” กลับมีเสียงคนในแวดวงบ่นอู้อี้

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ส่วนที่หายไปเป็นกลุ่มที่เจ้าของ

แสดงผลิตผลโครงก�รหลวง พ�สนีิ ลิ่มอติบูลย์ ชฎ�ทพิ จูตระกูล และ ดร.ณรงค์ ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ เป็นประธานแถลงข่าว “รอยัล โปรเจ็คต์ มาร์เก็ต แอท สยามพารากอน” จำาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงรูปแบบตลาดนัดไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย โดยมี อ�รย�ธ ภู่พ�นชิ พิตร�ภรณ์ บุณยรัตพันธ์ุ และ ม.ล.รดีเทพ เทวกุล ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.