เวทีอาเซียน-อินเดีย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

รูดม่านปิดฉากไปอย่างสวยงามสำาหรับเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28–29 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย. ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.