ข่�วลือนักลงทุนแห่ทิงหุนร่วง31จด

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.1600 38.1441 44.8213 33.4280 4.3350 7.9000 25.2097 22,000.00 1,345.60 1,345.60 34.8800 39.5938 48.1163 35.3330 4.5763 8.7975 26.0270 22,100.00 1,346.40 1,346.40 21,603.00 22,100.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 8 ก.ย. 2559 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.