บัสนา�เที่ยว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้อง “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” เล็ง เล่นงานรถบัสรับส่วยทัวร์ งัดก.ม.ขนส่งเล่น งาน ทัวร์รถบ้าน ภาคเหนือ ยังมีให้เห็น แต่ลด จ �า นวนลง หลังเจอปราบหนัก ประธานท่อง เที่ยวเชียงใหม่ ระดมพลก�าจัดกลุ่มนอมินี ทาลายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจถึงขนาด� เหมาหมู่บ้าน-คอนโดฯหรูรองรับลูกทัวร์ ดีเอส ไอเตรียมจับเพิ่มกลุ่มนอมินี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.