ขอให้เปลี่ยนชื่อ‘ผู้อา�นวยการ’เป็น‘ครูใหญ่’ โรงเรียนขนาดเล็กในชนบททั่วประเทศไทย

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เรียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.