ร้องสื่อคดีพี่ช�ยห�ย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 11.30 น. วันที่ 8 ก.ย.ที่ สน.ทุ่งสองห้อง นายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร้อง เรียนกับสื่อมวลชนที่ สน.ทุ่งสองห้อง เรื่องการ คดีพิเศษี ิ หรือดีเอสไอื ี ไ ชั้นั ้ 4 เมื่อปีื ่ ปี 52 ซึ่งได้ึ ่ ไ ้ ปรากฏตามข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ กรุงเทพธุรกิจ(เนชั่น) ฉบับวันที่ 11-12 ส.ค. 52 ที่ผ่านมา ภายในตู้สำานวนดังกล่าว มีสำานวน คดีของพี่ชายอยู่ในนั้นด้วย โดยขณะนี้ พี่ชาย ถูกสั่งให้เป็นบุคคลสูญหาย ก่อนหายตัวไปได้ พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการเช่าที่ดินบริเวณหน้าสถานีรถไฟ บ้านไผ่และการเช่าสำานักงานศาลปกครอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อไปแจ้งความกับตำารวจ สภ.บ้านไผ่ หลังจากนั้นถูกคุกคามและหายตัว ไป แม้จะมีการแจ้งความและร้องเรียนหลาย หน่วยงานแต่คดีไม่คืบแต่อย่างใด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.