ตู้ขยะ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ตู้โทรศัพท์สาธารณะเมืองกรุง ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถาน ที่รกร้าง สกปรก เต็มไปด้วยขยะ กลายเป็นจุดบอดของภูมิทัศน์ ซึ่ง กทม. มีโครงการจะรื้อถอน แต่ก็ยังไม่ดำาเนินการจริงจังเสียที สงสัย ต้องรอนโยบายผู้ว่าฯกทม.สมัยหน้ามาดำาเนินการ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.