น ำ้�ใจหรือควำมเห็นแก่ตัว

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

ได้รับเมลจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง อดีตเคยดูแลหน่วยงานแก้ ปัญหาจราจร บอกว่าสะท้อนได้มากทีเดียว อย่าไปโกรธคนที่พูด แต่ควรน า�มาคิด แล้วแก้ไข ซึ่งผมก็เห็นด้วย พิจารณาครับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.