เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาลระบาด

Daily News Thailand - - เกษตร-ละคร-บทความ -

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม การข้าว เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่าน มา ได้รับรายงานจากสำานักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี ว่า พบการระบาดของเพลี้ย กระโดดสีน้ำาตาลในแปลงนาของเกษตรกรใน พื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.