โปรดเกล้าฯแล้ว ‘บิกเจียบ’ผบ.ทบ.

น้อง‘พล.อ.ธีรชัย’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

คลอดแล้วโผทหาร ชั้นนายพล 798 ตำาแหน่ง โผไม่พลิก “บิ๊กเจี๊ยบ” นั่งเก้าอี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.