สมาคมทัวร์มีมติก้าวข้าม ‘ทัวร์ศูนย์เหรีย�’ให้ได้

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผบก.ทท.เผยที่ประชุมร่วมกับสมาคมทัวร์ จีนมีมติให้ก้าวข้ามคำาว่าทัวร์ศูนย์เหรียญไปให้ได้ ขณะที่ชาวจีนยังต้องการเข้ามาเที่ยวเมืองไทย และไม่ยกเลิกเที่ยวบินแม้สื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.