ชะตากรรม‘บิ๊กโอ๋’

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

10) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) “พล.อ.อ.สุกำาพล สุวรรณทัต” รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน” “บิ๊กโอ๋ ” อดีต รมว.กลาโหม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ใน พ.ศ. 2550 เป็นจเรทหารทั่วไป ใน พ.ศ. 2551. ปลัด กระทรวงกลาโหม เช่น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ, รอง เสนาธิการทหารอากาศ, เสนาธิการทหารอากาศ ผู้ช่วย ผบ.ทอ. “บิ๊กโอ๋” นายทักษิณ ชินวัตร ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ผบ.ทอ. แต่ทว่าหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย. พ.ศ. 2549 แล้ว ทำาให้ทางนายทหารรุ่นเตรียมทหาร 10 (ตท. ปรับเปลี่ยน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.