ฤกษ์ดีแห่จดทะเบียนรัก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 9 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสฤกษ์ดีวันที่ 9 เดือน 9 ปี 59 ที่มีการ แชร์ข้อความตามโซเชียลมีเดียส่งผลให้ในวันนี้ การรับจดทะเบียนสมรสที่ส�านักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ หลายแห่งคึกคัก อาทิ สา�นักงานเขต บางรัก แจ้งว่ามีคู่รักมายื่นขอจดทะเบียนสมรส ทั้งสิ้น 82 คู่ เป็นคนต่างด้าวจดทะเบียนกับคน ไทย 6 คู่ และคู่รักคนไทยจดทะเบียน 76 คู่ ส่วนที่สา�นกังานเขตบางซื่อ มีคู่รักมายื่นขอจด ทะเบียนสมรส 41 คู่ จากปกติไม่เกิน 10 คู่ต่อ วัน ขณะที่ส�านักงานเขตทุ่งครุมีผู้ยื่นขอจด ทะเบียนสมรส 12 คู่ จากปกติแต่ละวันจะมี เพียง1-4 คู่ และที่สา�นกังานเขตจอมทองมีคู่รัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.