“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เช่น งานไว้ก่อน เช่น จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แถลงเฉพาะ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากต่อไป ผู้ แม้กระทั่งกระทำาผิดจริง ไม่มีพื้นที่ยืน ความเห็นด้วย สังคมโซเชียลมีเดีย กับคำาบัญชา ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยว ผิดไม่ผิดไม่รู้จับมาแถลงข่าวโชว์ผล ถ้าเขาบริสุทธ์ิ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ เฟซบุ๊ก พล.อ.ประยุทธ์ ได้มี ไม่ให้ ในสังคม นับว่าเป็นข่าวดี และขอชมเชยนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคำา บัญชาข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ เห็นด้วย มากกว่า ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลที่น่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.