จักษุแพทย์อาเซียนรวมพลังเพื่อดวงตา

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

แบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันในการ ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยทางตาที่ด้อย โอกาสในประเทศต่าง ๆ เป็นต้น

“ตอนนี้เรามีโรคตาที่เป็น ปัญหาร่วมกันหลาย ๆ เรื่อง เช่น ปัญหาตาบอดจากต้อกระจก ปัญหา ทางสายตาในเด็ก เป็นต้น ซึ่งใน ส่วนนี้ก็ได้มีการระดมทุนมอบแว่น สายตาสำาหรับเด็ก เพื่อเปิดโอกาส ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ให้แพทย์จากต่างประเทศเข้ามา ศึกษาต่อเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยศึ อย่าง เช่นเ ประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งยังขาดแคลนจักษุ แพทย์อยู่นั้นทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็จะมีทุนให้แพทย์แ ทั่วไปเข้ามาเรียนต่อเป็นจักษุแพทย์หลักสูตรท 3 ปี และ เรียนต่อจักษุแพทย์เฉพาะทางอีกเรี 2 ปี อย่างเวียดนามที่สามารถ ผลิตจักษุแพทย์ได้แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตจักษุแพทย์เฉพาะผลิต ทางได้.ทางได้

“เอค่อม” หรือ ASEAN Economic Community Ophthalmology Meeting (AECOM)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.