เสี่ยงเป็นตากุ้งยิงได้

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

2. ตากุ้งยิงชนิดหัวหลบใน (ภายใน) เป็นการอักเสบของต่อม ไขมันบริเวณเยื่อบุตา โดยหัวฝีจะหลบอยู่ด้านในเปลือกตา บริเวณเยื่อบุ สีชมพูด้านในตามักจะมีขนาดใหญ่กว่าชนิดแรกและหัวฝีจะชี้เข้า ด้านใน เมื่อเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ไม่ควร เจาะหนองออกเอง ให้รีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อ รับการตรวจวินิจฉัยอาการและทำาการรักษา อย่างละเอียด ซึ่งการรักษามีดังนี้ 1. ใช้ยาปฏิชีวนะในการหยอดตา หรืออาจมียารับประทานร่วมด้วย 2. เจาะหนองออกจาก เปลือกตา 3. หากผู้ป่วยเป็นไม่มาก จะใช้วิธีประคบอุ่นบริเวณเปลือก ตาให้หนองไหลออกมา ส่วนคำาถามว่า ตากุ้งยิง ทำาให้เกิดการตาบอดได้หรือไม่? ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้าง น้อย หากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรง ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็สบายใจได้ ซึ่งแนะนำาว่า การแต่งหน้านั้นไม่ควรใช้เครื่องสำาอางไปใกล้บริเวณดวงตา มากนัก เพราะจะทำาความสะอาดได้ยากหรืออาจจะไปโดนอวัยวะ ภายในลูกตาและเกิดอันตรายได้ จึงควรระมัดระวัง.

“ตากุ้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.