Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ดร.ปัญญา หาญลำายวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็น ประธานแถลงข่าวมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก เล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำา ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5-7 ขวบ ซึ่งอยู่ในช่วงปฐมวัยได้มี โอกาสเรียนรู้และออกกำาลังกายโดยการเล่นกีฬา และเป็นการยกระดับและปรับปรุงมาตรฐาน กิจกรรมทางกีฬาเด็กเล็กของประเทศ ไทยให้สูง ขึ้นต่อไป โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. ที่ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ แบ่งการ แข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การแข่งขัน ยิมนาสติกเด็กเล็ก ประเภททีม Class A และ Class B นักกีฬาทีมละ 12 คน (ชาย 6 คน หญิง 6 คน) และ 2. การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประเภท บุคคลชาย 6 รายการ และบุคคลหญิง 6 รายการ ได้แก่ กระโดดสูง, กระโดดไกล, วิ่งเก็บ ของ, วิ่งระยะสั้น, เดินทรงตัว และขว้างถุง

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดแข่งขันในวันที่ 17 ก.ย. เวลา 13.00 น. โดยกรมพลศึกษาได้มีโครงการ จัดส่งนักกีฬาเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ในระดับชาติที่ประเทศจีนต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.