กอกใจ ขนมไหว้พระจันทร์ทุเรียน 70

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

เครื่องปรุง เปลือกขนมไหว้พระจันทร์ 1. แป้งหมี่ 1 กก. 2. น้ำาด่าง 2 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำาเชื่อม 2 ขีด 4. น้ำามันถั่วเหลือง 2 ขีด วิธีทำา

ขนมไหว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.