ปี

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

1. ใส่นำ้าด่าง นำ้าเชื่อม และนำ้ามันพืชลงใน แป้ง 2 ส่วน นวดให้เข้ากัน แบ่งแป้งเป็นลูก ๆ พักไว้

2. คลึงแป้งออกเป็นแผ่น วางไส้ทุเรียน ตรงกลางแล้วห่อให้มิด อัดใส่แม่พิมพ์ เคาะขนม ออกมาพักไว้

3. ทาน้ำามันบนผิวแป้งให้ทั่ว เข้าเตาอบ 20 นาที จะได้ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียน

ขนมไหว้พระจันทร์ทุเรียนหมอนทอง กอกใจยังมีไส้โหงวยิ้ง ไส้เม็ดบัวสด ไส้ชาเขียว ไส้พุทราจีน มีจำาหน่ายที่เดอะมอลล์ทุกสาขา สยามพารากอน ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต กอกใจ คลองสาน โทร. 0-2437-6472.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.