คู่มือลงทุน...ที่เก็บสายชาร์จโทรศัพท์

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ทุนเบื้องต้น ทุนวัสดุ รายได้ แรงงาน ตลาด จุดน่าสนใจ ประมาณ 1,000 บาท ประมาณ 50% จากราคา ราคา 50-150 บาทต่อชิ้น 1 คนขึ้นไป กลุ่มวัยรุ่น คนทำางาน ใช้ทุนน้อย ฝึกทำาได้ไม่ยาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.