ขีดเส้น30วันรือถอน ฎีกาตัดสินแต่ยังดือ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

จี้เทศบาลเมืองหัวหิน สั่งนายทุน 52 รายรื้อถอน อาคารรุกชายหาดออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน หลัง ศาลฎีกาอ่านคำาพิพากษาคดีมา

สั่งรื้อ..

สภาพสิ่งปลูกสร้างทั้งที่พักและ ร้านอาหารของบรรดานายทุน 52 ราย ที่ปลูก รุกลำ้าชายหาดในเขตเทศบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงสะพานปลาหัวหิน หลังจากศาลฎีกามีคำา พิพากษาตั้งแต่ปี 2557 ว่าบุกรุกพื้นที่ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งรัดให้รื้อถอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.